Rejów Skarżsko Kamienna

Skarżysko-Kamienna – co warto zobaczyć ?

Skarżysko-Kamienna to miejscowość znajdująca się w powiecie świętokrzyskim, a dokładnie w jego północnej części. Miasto jest siedzibą powiatu skarżyskiego. Zamieszkane jest przez około 50 tysięcy mieszkańców. Zajmuje teren ponad 60km².

Miasto Skarżysko-Kamienna – informacje

Miasto ma bardzo dobrą lokalizację, gdyż znajduje się na przecięciu ważnych dróg, prowadzących m.in. do Warszawy, Krakowa, Łodzi oraz Rzeszowa.

Symbolem miasta jest herb, który powstał w 1968 roku. Zawiera symbole trzech najważniejszych w tym czasie grup zawodowych. Znajduje się więc na nim łyżka odlewnicza, która symbolizuje, oczywiście, odlewników. Drugim symbolem jest koło zębate, które ma kojarzyć się z metalowcami. Ostatni symbol to żółte skrzydełko, które jest znakiem charakterystycznym, umieszczanym na mundurach pracowników kolei. Oczywiście na herbie nie mogło zabraknąć liter SK, a więc skrótu nazwy miasta – Skarżysko-Kamienna.

W 1995 roku patronką miasta została Matka Boża Miłosierdzia.

Na terenie miasta znajdują się złoża surowców mineralnych, przede wszystkim rud metali. To właśnie dzięki takim złożom w mieście rozwinął się przemysł metalowy i hutniczy.

Skarżysko-Kamienna – historia miasta

W XVIII wieku na terenach miasta zamieszkiwało wielu ludzi pochodzenia żydowskiego. Od roku 1815 tereny miasta podlegały pod zabór austriacki, a dwa lata później pod rosyjski.

Pierwsza linia kolejowa została uruchomiona w roku 1883. Wówczas to wybudowano stację Bzin, która później zmieniła nazwę na Skarżysko. Miasto zaczęło się rozwijać. Wkrótce powstała Odlewnia Żeliwa i Emaliernia „Kamienna”. Nowe zakłady przyczyniły się do zwiększenia ilości mieszkańców wsi, gdyż ludzie coraz chętniej zaczęli migrować na te tereny.

Od 1911 roku osada, która wówczas nazywana była Kamienną, staje się gminą.

Prawa miejskie uzyskuje ponad 10 lat później, a dokładnie w 1923 roku. Pod obecna nazwą miasto funkcjonuje od 1928 roku. W tym samym roku powstały Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego. Przedsiębiorstwo działa do dzisiaj i zapewnia zatrudnienie dla dużej liczby mieszkańców.

Na obszarze miejskim powstają nowe zakłady. Wybudowana zostaje Państwowa Fabryka Amunicji. Zakłady zbrojeniowe, zlokalizowane w Skarżysku-Kamiennej, zaopatrywały partyzantów w broń oraz naboje. Powstała także Wytwórnia Węgla Aktywowanego i Zakłady Chemiczne.

W okresie drugiej wojny światowej na terenie miasta funkcjonowały dwa areszty gestapo. Więziono tam osoby różnej narodowości, w tym Polaków i Żydów. Na terenie miasta zlokalizowany był również obóz pracy, w którym zginęło wiele osób narodowości żydowskiej. W tym czasie znacznie zmniejszyła się liczba ludności.

Po zakończeniu wojny zaczęto budować kolejne zakłady. Powstały m.in. Zakłady Metalowe MESKO oraz Fabryka Obuwia. To znów przyczyniło się do zintensyfikowania zjawiska migracji.

W latach siedemdziesiątych nastąpił dalszy rozwój miasta. Powstał Kombinat Budowlany. Wybudowano również Fabrykę Domów. Zwiększyła się liczba mieszkań.

Pod koniec lat osiemdziesiątych nastąpiło znaczne zwiększenie bezrobocia. Nie trwało to jednak długo. Mieszkańcy przyczynili się do rozwoju handlu i usług na terenie miasta.

Geografia miasta Skarżysko-Kamienna

Skarżysko-Kamienna to miasto usytuowane w województwie świętokrzyskim, w powiecie skarżyskim.

Ukształtowanie terenu miasta jest urozmaicone. Skarżysko-Kamienna położona jest na wzgórzach. Najwyżej położony punkt osiąga wysokość 329 m n.p.m. Teren gminy łączy aż trzy regiony geograficzne, należące do Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej – Garb Gielniowski, płaskowyż Suchedniowski o Przedgórze Iłżeckie. Właśnie dlatego rzeźba terenu jest tak mocno urozmaicona.

Miasto usytuowane jest nad rzeką – Kamienna. Znajduje się także w dolinie jej trzech dopływów – Kamionki, Bernatki i Oleśnicy.

Przyroda w Skarżysku-Kamiennej

Niewątpliwie, największą zaletą terenów Skarżyska-Kamiennej jest bogactwo lasów. Część obszarów leśnych znajduje się pod ochroną parków krajobrazowych, Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego oraz Sieradowickiego Parku Krajobrazowego. Znaczna część drzew to sosny. Popularnym gatunkiem na tych terenach jest również jodła. Wśród innych, nieco rzadszych gatunków, można wymienić dęby, brzozy, świerki, olchy, modrzewie, buki czy graby.

Na terenie Skarżyska-Kamiennej przeważają gleby piaszczyste oraz piaszczysto-gliniaste. W dolinie rzeki występują gleby torfowe, użyźnione osadem rzecznym. Na krańcowych obszarach miasta znajdują się łąki, po których rozlewa się rzeka.

Skarżysko-Kamienna to miasto, w którym żyje bardzo duża liczba gatunków ptaków. Ciągle zauważa się nowe gatunki na tych terenach. Do najpopularniejszych gatunków należą wróble, sikorki, kwaki oraz gawrony. Wśród rzadziej spotykanych ptaków, odwiedzających lub zamieszkujących Skarżysko, można wymienić: skowronki, rożeńce, żurawie.

Warto podkreślić, że kilka lat temu, na terenie Skarżyska-Kamiennej, znaleziono modliszki, które bardzo rzadko występują w naszym kraju.

Atrakcje turystyczne w Skarżysku-Kamiennej

Skarżysko-Kamienna to miasto z historią. Mogą o tym świadczyć liczne zabytki, które znajdują się pod stałą ochroną, aby nie uległy zniszczeniu.

 W okolicy zbiornika Rejów znajdują się pozostałości starego pieca, wykorzystywanego na przełomie XVIII i XIX wieku. Do dziś pozostały fundamenty, mur oporowy, a także kanał przepustowy. Jest to wyjątkowa pamiątka, związana z historią przemysłu miasta. Na uwagę przyjezdnych zasługuje także domek fabrykanta huty Rejów. Budynek pochodzi z lat 1836-1838. Zlokalizowany jest przy ulicy Słonecznej. Charakterystycznym miejscem w Skarżysku jest też dróżniczówka z przełomu XIX i XX wieku. Znajduje się ona przy ulicy Krakowskiej.

Jako, że tereny miasta były niegdyś zamieszkiwane przez dużą grupę Żydów, istnieją pamiątki związane z ich kulturą. Nie wolno pominąć tak ważnego miejsca, jakim jest synagoga, pochodząca z 1935 roku. Obiekt znajduje się przy ulicy Fabrycznej.

Inne zabytki sakralne również zasługują na uwagę. Są to m.in. kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego z roku 1923 czy też kościół p.w. Św. Józefa, młodszy jedynie o pięć lat. Warto także odwiedzić cmentarz rzymsko-katolicki. Jego historia sięga końca XIX wieku. Nie można zapomnieć o zwiedzeniu Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej. Jest to polska replika Ostrej Bramy. Miejsce to jest celem wielu pielgrzymek z całego świata.

Przebywając w Skarżysku-Kamiennej warto wybrać się do Muzeum Orła Białego. Miejsce to usytuowane jest w zabytkowym budynku, w którym znajdowała się administracja huty Rejów. Muzeum powstało w 1969 roku. Zbiory są imponujące. Można tam zobaczyć różne rodzaje uzbrojenia, umundurowania, jak również samoloty, helikoptery, a nawet okręt.

Poza zwiedzaniem zabytków, w mieście można także wypocząć. Służą temu dwa ośrodki rekreacyjno-wypoczynkowe – Rejów i Bernatka. Miejsca te zapewniają rozrywkę dla turystów. Można w nich skorzystać z wodnego toru wyścigowego oraz wieży do skoków. Ośrodki udostępniają sprzęt pływający. Przyjezdni mogą wypocząć na plaży. Obok wydzielone jest specjalne miejsce dla dzieci. Istnieje możliwość skorzystania z sauny, solarium, a także boiska do koszykówki i kortu tenisowego.

Zbiornik Rejów

Rejów to zalew znajdujący się na terenie Skarżyska-Kamiennej. Jest to zbiornik retencyjny, zlokalizowany na rzece Kamionka. Historia zbiornika sięga XIX wieku. Niestety, w trakcie pierwszej wojny światowej uległ zniszczeniu. Został jednak odbudowany w roku 1925. Uległ jednak ponownemu zniszczeniu w 1939 roku. Dopiero po wojnie odbudowano go po raz kolejny. Zajęła się tym Fabryka Uzbrojenia. Głównym powodem odbudowy zbiornika była konieczność zapewnienia dostępu do wody dla Zakładów Metalowych MESKO, które rozpoczęły swoją działalność na terenie Skarżyska-Kamiennej.

Dziś Jezioro Rejowskie jest nie tylko zbiornikiem retencyjnym, ale też pełni funkcję rekreacyjną. Nadzór nad zalewem sprawuje Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

Obok zalewu znajduje się ośrodek rekreacyjny Rejów, z którego chętnie korzystają przyjezdni. Turyści zwiedzają również muzeum im. Orła Białego, które jest zlokalizowane w pobliżu zbiornika. Obok można także zobaczyć ruiny starego pieca.

Ze zbiornika chętnie korzystają wędkarze. Można łowić niemal na całej powierzchni, pomijając okolice tamy oraz urządzeń piętrzących. Z ogólnego dostępu jest wyłączony także ogrodzony teren, który podlega pod znajdujący się tak ośrodek wypoczynkowy.

Powierzchnia zbiornika to około 30 hektarów. W pobliżu zalewu znajduje się las, co znacznie dodaje uroku temu miejscu.

Skarżysko-Kamienna dziś

Mimo trudnych lat wojennych, miasto świetnie sobie dziś radzi. Jest znanym ośrodkiem przemysłowym. Do dziś działają tu zakłady, które powstały wiele lat temu.  Doskonałym przykładem mogą być chociażby Zakłady Metalowe MESKO, które produkują przeróżne sprzęty na potrzeby przemysłu elektromechanicznego.

Na terenie miasta działa około 4 tysięcy firm. Najwięcej przedsiębiorstw zajmuje się handlem oraz naprawami. Znaczna ilość firm specjalizuje się w produkcji i budownictwie. Świetnie ma się również przemysł chemiczny, który rozwijał się tu jeszcze przed drugą wojną światową. Na terenie miasta wciąż powstają mniejsze i większe zakłady.

Skarżysko-Kamienna to dziś również ważny ośrodek kulturalny. Szczególny nacisk można zauważyć na edukację z zakresu kultury żydowskiej. Nic dziwnego, tereny miasta były niegdyś zamieszkiwane w dużej części właśnie przez Żydów. Miasto dba o takie zabytki kulturowe, jak cmentarz żydowski czy też synagoga, znajdująca się na terenie Skarżyska

Skarżysko to też ważny ośrodek rekreacyjny. Wielu turystów chętnie przyjeżdża tu, aby wypocząć nad zalewem. Obok jeziora funkcjonują ośrodki wypoczynkowe, w których można się zatrzymać. Miasto charakteryzuje się przyjemnym otoczeniem i wyjątkową atmosferą, dlatego jest tak chętnie odwiedzane.

Miasto wciąż się rozwija, powstają nowe mieszkania, rozbudowywana jest sieć kanalizacyjna. Duży nacisk kładzie się również na współprace z zagranicznymi miastami.